Skip to main content

Financieel verslag 2022

Financieel verslag Stichting Actie Sri Lanka over 2022

Debet

Beginsaldo bank

€ 6.269,37

Opbrengsten snuffelwinkel

€ 6.795,00

Giften

€ 6.854,75

Totaal

€ 19.919,12

Credit

Besteed aan projecten

€ 8.500,00

Advertentie / bankkosten

€ 252,16

Vliegtickets

€ 2.000,00

Eindsaldo bank 

€ 9.166,96

Totaal

€ 19.919,12

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2022

Marten en Fokje Cruiming hebben Sri Lanka in maart 2022 opnieuw bezocht.

Het was een vermoeiende reis, dit mede door de vele stroomonderbrekingen waarmee het land vanwege de economische omstandigheden momenteel te kampen heeft. Ook stromend water liet het vaak afweten waardoor het douchen bij temperaturen van 40 graden vaak achterwege bleef. Dit bezoek hing nauw samen met de opening van het nieuw gestichte gebouw voor 13 gehandicapte mannen en jongens.

Dit nieuwe gebouw maakt deel uit van het tehuis Sambody. In 2021 is hiervoor al een aanbetaling verricht van € 13.000,-. Vanwege de sterk gestegen bouwkosten is er in 2022 nog een bedrag ad € 6.000,- betaald, dit inclusief inrichtingskosten zoals ledikanten, matrassen, beddengoed en kussens.  De opening van het gebouw is bijzonder feestelijk verlopen en de bewoners waren bijzonder in hun nopjes over het nieuwe onderkomen.

Voor het volgend jaar wordt in dit tehuis de zeer oude badkamer voor dames vernieuwd.

In het bejaardentehuis Bonavista  hetgeen ca 10 jaar gelden door de stichting is gebouwd is onderhoud gepleegd waarmee in totaal een bedrag van € 2.000,- was gemoeid.

Al met al was het een succesvol jaar voor de stichting waarin een belangrijk project voor 13 gehandicapten kon worden afgerond. 
 
Haulerwijk, januari 2023
Bestuur Stichting Actie Sri Lanka  

Financieel verslag 2021
Financieel verslag 2020 
Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014