Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Hallo beste lezers
 
Opzet actie Sri Lanka gewijzigd. Wij zijn sinds kort een stichting geworden en hebben de ANBI status gekregen, dat houd in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting . Ons bestuur bestaat uit 4 leden, omdat Marten en ik niet samen een stichting konden worden, maar daar 4 personen voor nodig zijn en de 2 die er bij kwamen mochten geen familie zijn.

We hebben 2 mensen uit ons dorp bereid gevonden om zich op papier bij ons aan te sluiten. En zo is Marten voorzitter, ikzelf secretaris, dhr. v. Schepen penningmeester en dhr. v.d. Heide bestuurslid. Verder blijft alles bij het oude zoals het voorheen ook ging. We krijgen veel adviezen van dhr. v. Schepen en die is ons tot grote hulp. Onze schuld van € 1700.- is betaald met geld van een sponsor en een deel rommelmarktgeld.

Projecten periode 2009/2010
Projecten die alleen kunnen worden uitgevoerd met uw financiële hulp. Allereerst betreft dit het project van de doven en blindenschool. Deze school heeft momenteel 70 leerlingen,dit terwijl het leerlingenaantal begin dit jaar 60 bedroeg en momenteel 70. Van deze leerlingen verblijven 60 in een gastenverblijf tegenover de school welke door een Engelse familie is gebouwd. Deze school huisvest ook een klas met leerlingen met een verstandelijke beperking. De school is mede door het groeiend aantal leerlingen veel te klein. Het ligt in de bedoeling van de stichting om 2 klaslokalen bij te laten bouwen. Tevens beschikt de school over te weinig lesmiddelen, zoals van de 3 braille typemachines werkt er maar 1 naar behoren. En ook moeten er voor de nieuwe klassen stoelen en tafels voor de kinderen bijkomen. De totale kosten van dit project bedragen ongeveer € 5000.- waarvan de bouw € 3000,- kost.

Een volgend project betreft 2 bejaardenhuizen. Indien mensen in een bejaardenhuis komen wonen, dienen ze zelf voor ledikant, matras en beddengoed te zorgen. In veel gevallen beschikken de bewoners niet over de benodigde middelen en slapen in oude ledikanten en oude vieze matrassen. Voor bejaardenhuis Bonavista met 110 inwoners zijn ongeveer 80 nieuwe matrassen en beddengoed nodig en zo'n 20 tal hebben nieuwe ledikanten nodig waarmee een bedrag gemoeid is van ongeveer € 4000.- Van het andere bejaardenhuis Aryadasa met 17 bewoners vertoont het gebouw achterstallig onderhoud, hierbij dient met name de betonvloer van tegels te worden voorzien omdat de vloer hier en daar gaten vertoond. De kosten zijn ongeveer € 3000.- inclusief reis en verblijfkosten bedraagt de totale begroting € 15000.-

Spreekt U deze wijze van hulpverlening aan, dit in de vorm van kleinschalige projecten, dan kunt U ons steunen door uw gift over te maken op rekeningnummer 1358.92.031 van de Rabobank Gorredijk / Haulerwijk ten name van stichting Sri Lanka.

Alleen met uw hulp zijn bovengenoemde projecten uitvoerbaar.
Wij zullen U graag op de hoogte blijven houden over de voortgang van de projecten.