Skip to main content

12 november 2019


STICHTING ACTIE SRI LANKA

Het is al weer enige tijd geleden dat wij met een verslag kwamen. In de eerste plaats willen wij iederéén die ons op wat voor manier ook steunt, hartelijk danken daarvoor. Wij zijn heel dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons hebt. Dit jaar is er een 2 kamer woning gebouwd voor een oma met haar dochter maar helaas is oma een paar maanden geleden ziek geworden en is overleden.

Oma is 70 geworden en de dochter is 50 jaar en werkt als bewaker part time en dat is geen vetpot. Ze heeft in ieder geval een goed stenen huisje nu. Kosten van het huisje € 3.600.- Het 2de project dit jaar is drinkwater voor een school die het verste bij onze werkplek vandaan ligt, maar is nog niet voltooid omdat er steeds veel regen valt. Ongeveer 1 ½ uur rijden met de auto. In dat gebied is geen waterleiding dus moet er een put gegraven worden, een stenen pomphuis gebouwd wordt waarin een nieuwe pomp geplaatst wordt en er worden 4 pilaren gebouwd van ongeveer 4 meter hoog waarop een betonnen tank gebouwd wordt. Het water wordt dan opgepompt en naar de betonnen tank getransporteerd en vandaar gaan er leidingen naar de desbetreffende gebouwen en lokalen. Alles is verder aanwezig bij de school. Kranen, wasbakken, ook voor de toiletten alleen het water ontbreekt. Kosten zijn ongeveer € 2000.-Wij kunnen ons dat niet voorstellen dat er scholen gebouwd worden zonder water. Inmiddels hebben we door de jaren heen 9 scholen van drinkwater voorzien.

Wij gaan ook altijd de projecten die we gerealiseerd hebben, bezoeken om te kijken hoe het gaat. We vertrekken 2 januari weer naar Sri Lanka en hopen 1 februari weer thuis te komen. Het wachten was op de onderzoeken die Marten in augustus en september heeft gehad en die waren naar omstandigheden prima en dus mocht hij vliegen.

De Snuffelwinkel loopt vrij goed al is onze omzet wel gedaald met de concurrentie naast ons (natuurlijk is het fijn als leegstaande panden weer worden gebruikt) maar zolang het de moeite loont en we gezond blijven, proberen we door te gaan en ook onze vrijwilligers maken dat voor ons mogelijk. En natuurlijk is onze Hemelse Vader ook een grote steun voor ons. Wij mogen altijd op Hem vertrouwen. En in dat vertrouwen vertrekken we in januari weer.

Spreken u de projecten van onze Stichting Actie Sri Lanka aan en zou u een gift willen overmaken dan is dat heel welkom op rekeningnr. NL42RABO0135892031 t.n.v. Stichting Actie Sri lanka. Als we in Sri Lanka zijn sturen we dagelijks een verslagje naar onze webmaster die het dan op de website zet. Als we aankomen op 3 januari zal dat enige dagen duren voordat het er op staat. 

Wij houden u op de hoogte en een hartelijke groet van Marten en Fokje Cruiming, Eikensingel 4a, Haulerwijk. Telf. 0516422411