Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2014 

Het jaar 2014 is een actief jaar geweest voor de stichting. Marten en Fokje hebben begin 2014 Sri Lanke opnieuw gezocht en veel projecten meehelpen uitvoeren.

De projecten hadden dit jaar betrekking op een bejaardentehuis, een school en ondersteuning van meerdere privé gezinnen die vanwege de bijzondere gezinssituatie hiervoor in aanmerking kwamen.                                                                                                                                                 

Omschrijving

Projectkosten

Nieuwbouw bij bejaardenhuis Bounavista voor 10 personen

€ 10.600,-

Waterproject lagere school Welligama

   4.800,-

Renovatie bakkerij Goviyapana voor gezin met gehandicapt kind

   5.000,-

Huis voor gezin Kumara met 5 kinderen

   4.850,-

2 kamerwoning voor gezin Loku buranige met 3 kleine kinderen

   2.750,-

Klein huis voor moeder Undula en zoon

   2.750,-

Sponsoring reparatie 14 naaimachines voor stichting Hellabeem

      150,-

Badkamer laten bouwen voor de gehandicapte Garlin te Goviyapana

   1.300,-

Totaal

€ 32.200,-

 

Financieel verslag 2014 Stichting Actie Sri Lank

Beginsaldo

  13.373,14

Besteed aan projecten

  16.795,38

Opbrengsten snuffelwinkel

    9.506,82

Advertentie / bankkosten

       205,70

Giften

    4.990,97

Eindsaldo

  11.054,89

Rente

       185,04

 

 

Totaal

  28.055,97

Totaal

€ 28.055,97

 

Haulerwijk, februari 2015

Bestuur Stichting Actie Sri Lanka