Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2016

 In het jaar 2016 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

 • - 2 huizen gebouwd ten behoeve van hulpbehoevende mensen
 • - renovatie huis
 • - materialen voor een gezin beschikbaar gesteld waarvan de woning was afgebrand
 • - orthopedische naaimachine voor internaat met gehandicapte jongens om een vak te leren
 • - studiekosten beschikbaar gesteld om een kind verder te laten leren
 • - schooluniformen geschonken aan een aantal kinderen  
 • - schoolschoenen voor 3 kinderen
 • - 10 maanden lang wekelijks een voedselpakket voor 6 personen
 • - bril voor een oude man
 • - kleding en voedsel voor arme mensen
 • - schooltassen voor diverse kinderen

 

In totaal is er € 19.000,- besteed in 2016 waarvan € 14.000,- ten laste van de jaarrekening van 2015 -Zie: Financieel verslag 2015 - en € 5.000,- ten laste van de jaarrekening 2016.

Maarten en Fokje hebben begin 2016 namens de stichting Sri Lanka bezocht, dit op het moment dat de meeste projecten zijn uitgevoerd.

Al met al is 2016 een jaar geweest waarin veel projecten zijn uitgevoerd en waar veel gezinnen op de een of de andere manier zijn geholpen. 

Ook nu is weer gebleken dat met deze stichting veel goed werk kan worden verricht.

Financieel verslag 2016 Stichting Actie Sri Lanka 

Beginsaldo  € 366,31   Besteed aan projecten € 5.000,00
Opbrengsten snuffelwinkel € 8.846,62   Advertentie / bankkosten € 320,13
Giften € 3.222,00   Eindsaldo € 7.114,80
Totaal  € 12.434,93   Totaal  € 12.434,93

Haulerwijk, juni 2017 

Bestuur Stichting Actie Sri Lanka