Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2017

 In 2017 heeft de nadruk gelegen op drinkwaterprojecten te weten:

1 project Henegama school met 392 leerlingen € 4.300,-
1 project Kanistavidiyala school met 98 leerlingen € 3.800,-
1 project Tamil school met 350 leerlingen € 3.200,-
Bouwen huis voor een gezin met 3 kinderen € 5.000,-
Diversen € 350,-
Totaal € 16.650,-

Al met al is 2017 een jaar geweest waarin een aantal waardevolle projecten zijn uitgevoerd en waarbij 3 scholen met totaal 840 leerlingen zijn voorzien van een noodzakelijke basisvoorziening.

Daarnaast heeft een gezin voor een dank boven hen hoofd.

Ook in 2017 is weer gebleken dat de stichting een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen, dit in de vorm van leerlingen, leerkrachten, ouders en gezinnen in nood.

Financieel verslag 2017 Stichting Actie Sri Lanka 

Beginsaldo  € 7.114,80   Besteed aan projecten € 16.650,00
Opbrengsten snuffelwinkel € 10.265,72   Advertentie / bankkosten € 299,94
Giften € 5.040,00   Vliegtickets € 1.449,00
      Eindsaldo  € 4.021,58
Totaal  € 22.420,52   Totaal  € 22.420,52

Haulerwijk, mei 2018

Bestuur Stichting Actie Sri Lanka

 

Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014