Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2018

In 2018 heeft de stichting een beperkt aantal projecten uitgevoerd, dit vanwege het feit dat  Maarten en Folkje Cruiming Sri Lanka in 2018 niet hebben bezocht.

Iedere 2 jaar bezoeken Maarten en Fokje  Sri Lanka en ligt de nadruk van de projecten in het betreffende bezoekjaar. Het grote voordeel hiervan is dat Maarten en Fokje ter plaatse zelf bij de uitvoering van de projecten betrokken kunnen zijn en hier toezicht op kunnen uitoefenen. Tijdens deze bezoeken ontvangen Maarten en Fokje veel hulpvragen die zij inplannen bij een volgende reis.

In het jaar dat Sri Lanka niet wordt bezocht  wordt er deels gespaard voor het volgende jaar van bezoek.

Gerealiseerde projecten 2018

Bouw van een woning voor een armlastig gezin                  €  3.800,-

Drinkwater project Rohana school met 1.252 leerlingen       €  2.950,-

Voedselpakketten, schoolkleding, schoolgeld,medicijnen 

en onderzoekkosten ziekenhuis  gehandicapt kind                €  1.200,-

Totaal                                                                               €  7.950,-

Ook dit jaar zijn er weer waardevolle projecten uitgevoerd waarvan een drinkwaterproject bij een grote scholengemeenschap.

Het is bijzonder dat met een relatief kleine investering veel bij een dergelijke school tot stand kan worden gebracht.

De stichting wil het belangrijke werk ook in de toekomst voort blijven zetten en bedankt een ieder voor de financiële steun die dit mogelijk maakt.

Financieel verslag 2018 Stichting Actie Sri Lanka 

Beginsaldo  € 4.021,58   Besteed aan projecten € 7.950,00
Opbrengsten snuffelwinkel € 7.695,25   Advertentie / bankkosten € 269,93
Giften € 6.207,30   Vliegtickets  
      Eindsaldo € 9.704,20
Totaal  € 17.924,13   Totaal  € 17.924,13

Haulerwijk, april 2019
Bestuur Stichting Actie Sri Lanka

Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014