Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Financieel verslag Stichting Actie Sri Lanka over 2021

 

Beginsaldo bank

€    8.295,45

 

Besteed aan projecten

€   13.000,00

Opbrengsten snuffelwinkel

€    5.670,00

 

Advertentie / bankkosten

€       226,33

Giften

€   5.530,25

 

Eindsaldo bank 

€     6269,37

Totaal

€  19.495,70

 

Totaal

€  19.495,70

 

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2021

Maarten en Fokje Cruiming  bezoeken eens in de twee jaar Sri Lanka hetgeen inhoudt dat het volgende bezoek staat gepland in 2022. 
In hoeverre dit bezoek kan doorgaan hangt af van de gezondheid van Maarten. Maarten heeft recent een operatie ondergaan is hiervan herstellende.  

In het jaar 2021 is een groot project opgepakt namelijk nieuwbouw voor gehandicapte personen. Dit betreft de vervanging van een oud kapot gebouw waarin de bewoners in een mensonterende omgeving  werden gehuisvest.  In het nieuwe gebouw kunnen 11 dubbel gehandicapte personen, waaronder ook kinderen, worden gehuisvest.  Het nieuwe gebouw wordt in het voorjaar 2022 opgeleverd.  In 2021 is hiervoor een aanbetaling van € 13.000,- verricht. Voor de afbouw is nog een bedrag van ca € 3.000,- nodig. Daarnaast moet het gebouw nog worden ingericht. De kosten hiervan zijn nog niet bekend en worden door Maarten en Fokje ter plaatse vastgesteld. 
 
Haulerwijk, januari 2022 
Bestuur Stichting Actie Sri Lanka  

Financieel verslag 2020 
Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014