Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2019

Gerealiseerde projecten 2019

Drinkwaterproject school te Baddagama met 140 studenten €   3.500,-
Drinkwaterproject school te Vidyalya met 175 studenten €   2.100,-
Totaal gerealiseerde projecten in 2019 €   5.600,-
Gelden overgeboekt in 2019 en in 2020 besteed aan projecten  €   9.000,-
Totaal geboekt onder projecten in 2019 € 14.600,-

 

Marten en Fokje Cruiming hebben begin 2020 Sri Lanka opnieuw bezocht en hebben ten behoeve van dit bezoek eind december 2019 alvast € 9.000,- overgeboekt naar een aannemer waarmee de familie Cruiming al jarenlang zaken doen.

In het verslag over 2020 wordt nader ingegaan op de besteding van de genoemde € 9.000,-.

Haulerwijk, mei 2020
Bestuur Stichting Actie Sri Lanka

 

Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014