Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Financieel verslag Stichting Actie Sri Lanka over 2020

 

Beginsaldo bank

€    2.577,81

 

Besteed aan projecten

€   2.990,00

Opbrengsten snuffelwinkel

€    6.265,00

 

Advertentie / bankkosten

€       229,59

Giften

€    2.672,23

 

Eindsaldo bank 

€     8.295,45

Totaal

€  11.515,04

 

Totaal

€  11.515,04

 

Verslag Stichting Actie Sri Lanka van de uitgevoerde projecten in 2020

Marten en fokje Cruiming hebben in 2020 Sri Lanka opnieuw bezocht en hebben daarbij uitgevoerde projecten uit het verleden bezocht. Daarbij kreeg de stichting ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van een scholengemeenschap een trofee aangeboden van een in 2017 uitgevoerd drinkwaterproject.
De trofee staat inmiddels op een kast bij de familie Cruiming.

Ook zijn er in 2020 weer grotere en kleinere projecten uitgevoerd en voorbereid te weten:

Een tweetal grotere projecten:

Betonnen constructie watertank, vervangen kranen en wasbakken voor verschillende lokalen betreft de Deyalape Kamistra school met 279 leerlingen. 
De constructie van de zware watertank was niet meer veilig en diende vervangen te worden.
Dit betrof een gecompliceerde omgeving waarbij 5 gebouwen op verschillende niveaus staan. 
€   5.750,-

 

Nieuwe woning voor een armlastig gezin €  5.000,-

 

Meerder kleinere projecten

Aanbrengen toilet voor een armlastig gezin
Drinkwatervoorziening voor een timmermansschool met 30 leerlingen
Voedsel en kleding voor een school met 50 gehandicapte weeskinderen

Totaal kleine projecten  €   1.250,-

 

Totaal alle projecten   € 12.000,-

 

Voorbereidende werkzaamheden getroffen voor een project voor de bovengenoemde school met 50 gehandicapte weeskinderen.

Dit betreft de vervanging van een oud gebouw dat af is, dit zonder badkamer en een WC, en waarin 8 kinderen slapen. De kosten van de nieuwbouw bedragen  € 18.000,- en zal zodra de liquide middelen dit toelaten ergens in 2021/ 2022 worden gerealiseerd. Bij een volgende rapportage komen wij hierop terug. 

 

Haulerwijk, maart 2021
Bestuur Stichting Actie Sri Lanka

 

 

 

Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016
Financieel verslag 2015
Financieel verslag 2014