Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Vanmorgen om 8.15 vertrokken  eerst naar de Sugeeswara Maha Vidyalaya school in de plaats Bopagoda in de gemeente Akuressa. Die school heeft 300 leerlingen. Ze stonden allemaal beneden aan de heuvel op ons te wachten, enkele leerlingen, leraren en een drumband alleen van meisjes in prachtige kleding. We werden door de hoofdmeester welkom geheten en er werd ons een ketting met bloemen omgehangen.  

Bovenaan de heuvel stonden alle kinderen aan weerskanten van het pad op ons te wachten. Dit is de school waar de ouders zelf de put hebben gegraven maar toen ze dieper kwamen was er 1 jongen die het laatste stuk durfde uit te graven. 13 meter is verschrikkelijk diep. We hebben nog nooit een put laten maken waar met betonnen ringen werd gewerkt, die ringen zijn door een speciale firma geplaatst. Wijzelf vinden de put buiten gewoon van binnen. Mr. Lal heeft nog nooit een put gemaakt die zo diep was. En natuurlijk moest er een betonnen pilaar komen met daarop een betonnen tank. En vandaar zijn er leidingen naar school gelegd naar de tuin met dubbele tuinkranen op 3 verschillende plaatsen en dan in 3 verschillende klassen kleine aanrechtjes met een wasbak en kraan en natuurlijk water voor de toiletten. Een heel  mooi project waar leraren, leerlingen en ouders heel heel erg blij mee zijn en dat toonden ze ook door de voorstelling die er gegeven werd door de kinderen en de vele mensen die een speech hielden, soms in het engels maar meest in het singalees. We hadden weinig tijd omdat we 3 scholen moesten bezoeken maar alles nam  2 ½ uur in beslag  ook kregen eten en drinken tussendoor, gemaakt door de ouders.  Het was hart verwarmend.  

Toen naar de Lenawa Junior school, Pittabeddara. Ook daar zag de bestaande put en pomphuis er geweldig uit helemaal een gesloten put die ook door de ouders dieper gemaakt was, waar geen ongerechtigheden in kunnen vallen en een pomphuis ernaast in mooie oranje kleuren. Ook daar nieuwe leidingen vanaf de betonnen tank op betonnen palen. 3 tuin kranen op verschillende plaatsen en 6 wastafels in verschillende klassen en kranen voor de wc’s. Ook een mooi project en ook daar werden we feestelijk ontvangen met muziek en een ketting van bloemen ook daar  werd voor ons gedanst en ook daar kregen we eigen gemaakte dingen te eten en bij de derde school kwamen we eigenlijk te laat, de kleinste klassen waren al naar huis, dat waren er 300 maar de andere 300 kinderen (hogere klassen ) hadden op ons gewacht en ook die gingen met muziek voorop en in het grote klaslokaal hadden we een bijeenkomst en dansten kinderen voor ons in mooie kleding. In het grote klaslokaal zijn 5 klassen gesitueerd. Iedere klas is afgeschermd door een groot houten scherm zodat ze elkaar niet kunnen storen. Er zijn 26 leraren en leraressen. Er gaan kinderen tot 18/19 jaar naar school daar. Hun school had het grootste waterproject. Ook die put was gesloten en ook die put is dieper gemaakt en heeft een pomphuis bovenin in de put, weer heel anders dan de andere scholen.  

Alle 3 projecten zijn wat put betreft totaal verschillend. Deze school( Paraduwa Junior school Akuresse is een mooie school met heel veel tuinen er omheen die de kinderen zelf bewerken. Er groeien niet alleen planten en bloemen maar ook verschilllende planten die goed zijn voor veel ziektes en kwaaltjes en geschikt om te eten bij de dagelijkse maaltijd. Er is ook een betonnen tank op pilaren gebouwd en nieuwe leidingen en 13 wasbakken in verschillende klassen, lerarenkamer, 1ste hulp, Bibliotheek enz. en ook 5 dubbele tuinkranen en ook de toiletten nieuwe kranen. Ook daar kregen we eten en drinken.  

Om 3 uur gingen we weer huiswaarts met vele indrukken van deze dag. Het is nog steeds erg warm maar vanavond regent het niet.