Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Vanmorgen naar akuresse geweest bij de tamil school er zijn 2 betonnen tanks gemaakt, 1 kleine en 1 grote. Vanuit de kleine wordt het natuurlijke water opgevangen en naar de grote getranssporteerd en vandaar wordt het water naar de tank op pilaren gepompt en vandaar naar de wasbakken en kranen in en om school. met de tuinkranen zijn ze met de plateaus begonnen waarop de wasbakken worden gemaakt er werken 6 mensen aan maar het is meer praten dan werken.  Lokka (zijn vaste werknemer) en helper werken 3x zo snel. Ook in ons dorp wordt bij de school gewerkt door 2 mensen. Ze zijn bezig de grote opslagtank in de grond te maken  van beton.