Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Deze morgen hebben we eerst een gesprek met de directeur van de Rohana Secondary school (alhier) gehad samen met Mr. Lal. Hij kwam bij onze kamer. We wilden graag met hem spreken over de kleinkinderen van opa en oma Premadase of ze de afgelopen tijd hun lessen hebben gevolgd en ook de bijlessen op vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag.

Wij wilden eerst zekerheid of ze hun lessen wel volgden. Ze houden apart een boek bij van de kinderen en vandaag hebben we voor alle 3 kinderen de bijlessen betaald voor het hele jaar 2018. De ouders die het kunnen betalen laten hun kinderen bijlessen geven zodat ze wat hogere cijfers kunnen halen.

Daarna zijn we naar Akkuresse gegaan naar de Tahagama Kanistha Vidyalaya school waar 90 kinderen naartoe gaan ook zij hebben 2017 drinkwater gekregen en de naast gelegen school waar kinderen een vak kunnen leren krijgt drinkwater vanuit de school met de 90 leerlingen. Dat wordt gerealiseerd als we weer geld verzameld hebben die kosten zijn ongeveer 400 euro.

Na de lunch naar de school alhier waar de elektrische pomp getest werd om het water uit de opslagtank naar boven te pompen. Met veel moeite kregen ze het voor elkaar dat de pomp goed werkte. Er was geen tijd meer om hem verder aan te sluiten omdat het al donker werd. Ook hebben we vanmiddag het huis van de familie Premadase overhandigd met veel familieleden erbij. Het was heel gezellig en de kleinkinderen waren zo blij. Een hele arme lieve familie. Grootmoeder was nog steeds in Colombo en moet nog een oog operatie ondergaan. Ze verblijft er nog steeds bij familie.

Vanavond even een biertje gedronken met Chandrasoma and Mr. Lal, onze laatste avond.