Actie Sri Lanka

Slideshow Image

Deze site heeft als doel jullie te informeren over het wel en wee van Marten en Fokje Cruiming. Al geruime tijd zetten zij zich in voor de kansarmen en ouderen op Sri Lanka zodat zij een waardig bestaan kunnen leiden.

Na een aantal bezoeken aan Sri Lanka kun je spreken van een hechte vriendschap met een aantal inwoners en een zekere verliefdheid voor wat het land betreft. De ramp in Azië heeft bij hun dan ook een enorme impact gehad.

Na enkele dagen van onzekerheid is het duidelijk geworden dat in ieder geval familieleden van een aantal vrienden en bekenden de ramp niet overleefd hebben. Dat is het moment waarop Marten en Fokje beslissen naar Sri Lanka te gaan. 

Deze website zal verslag doen van hun reis, hun indrukken en hun acties en zal op regelmatige basis geüpdate worden. Mocht u een bijdragen willen leveren aan deze website kunt u terecht bij het menu item "Steun deze actie".