Actie Sri Lanka

Slideshow Image

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben tot nu toe via giro 555 voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië 183,6 miljoen euro binnengekregen....

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben tot nu toe via giro 555 voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië 183,6 miljoen euro binnengekregen.

Dat is zonder de toegezegde vijf miljoen euro van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne. Volgens een woordvoerder van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) komt dat geld zodra de plannen voor de besteding daarvan door de minister zijn goedgekeurd.

SHO verwacht dat van elke gedoneerde euro minimaal 94 cent bij de slachtoffers terechtkomt. Over de besteding wordt extra verantwoording afgelegd.

,,Dit grootse gebaar van het Nederlandse volk maakt het noodzakelijk dat we alle donateurs extra goed informeren'', aldus voorzitter H. Franken van de hulpactie voor Azië.

Ruim 66 miljoen is al besteed aan noodhulp zoals water, voedsel, opvang en het voorkomen van epidemieën.

Op veel plaatsen zijn noodscholen opgericht en leraren en opbouwwerkers worden getraind om bewoners te helpen bij de verwerking van trauma's.

Hoewel veel partijen belangeloos aan de inzamelingsactie meewerken, is ruim 933.000 euro besteed aan betalingsverkeer en advertenties.